วันพุธที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2563

โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน
วิชาช่างทาสี
วันที่ 15 - 24 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
ณ กศน.ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


โครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน(หลักสูตร 30 ชั่วโมง)
 วิชาการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ  
ระหว่างวันที่ 13 - 20 เดือนมกราคม พ.ศ.2563 
ณ กศน.ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

โครงการรู้สิทธิ์ รู้หน้าที่ รู้กฏหมาย รู้กลไกลการบริหารราชการ รู้จักหลักประชาธิปไตยไทยนิยม
วันที่ 22 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
ณ กศน.ตำบลโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนมโครงการพัฒนสาทักษะชีวิตเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของคนในชุมชน
วันที่ 10 เดือนมกราคม พ.ศ.2563
 ณ กศน.ตำบลโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลโคกสว่าง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างก่อสร้าง หลักสูตร 61 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก ระหว่างวันที่ ุ1 -31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นพืช, บ้าน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง


กศน.ตำบลโคกสว่าง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ บ้านโคกสว่าง หมู่ 8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก ระหว่างวันที่ ุ6 -21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง


กศน.ตำบลโคกสว่าง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ หลักสูตร 25 ชั่วโมง ณ บ้านสีทน หมู่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก ระหว่างวันที่ ุ6 -17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, อาหาร และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รองเท้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และอาหาร


ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และอาหาร