วันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562

กศน.ตำบลโคกสว่าง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาช่างก่อสร้าง หลักสูตร 61 ชั่วโมง ณ กศน.ตำบลโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก ระหว่างวันที่ ุ1 -31 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ท้องฟ้า, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, บ้าน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน, ต้นไม้, ท้องฟ้า, พื้นหญ้า, สถานที่กลางแจ้ง และธรรมชาติ

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, คนที่ยิ้ม, ต้นพืช, บ้าน, ต้นไม้ และสถานที่กลางแจ้ง


กศน.ตำบลโคกสว่าง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ หลักสูตร 30 ชั่วโมง ณ บ้านโคกสว่าง หมู่ 8 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก ระหว่างวันที่ ุ6 -21 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562


ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ผู้คนกำลังยืน และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังยืน

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ตาราง, เด็ก และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป, ต้นพืช และสถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี สถานที่กลางแจ้ง

ในภาพอาจจะมี 13 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง


กศน.ตำบลโคกสว่าง จัดโครงการศูนย์ฝึกอาชีพชุมชน วิชาการเพาะเห็ดเศรษฐกิจ หลักสูตร 25 ชั่วโมง ณ บ้านสีทน หมู่ 7 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก ระหว่างวันที่ ุ6 -17 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562
ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 1 คน, กำลังยิ้ม, กำลังนั่ง, เด็ก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง, ผู้คนกำลังกิน, ผู้คนกำลังยืน, เด็ก, อาหาร และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, ผู้คนกำลังนั่ง, ห้องรับแขก, ตาราง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 4 คน, รองเท้า, ต้นไม้, สถานที่กลางแจ้ง, ธรรมชาติ และอาหาร


ในภาพอาจจะมี 12 คน, คนที่ยิ้ม, ผู้คนกำลังนั่ง และอาหาร
กศน.ตำบลโคกสว่าง จัดกิจกรรมเพื่อพัฒนาสังคมและชุมชน 
โครงการรู้สิทธิ รู้หน้าที่ รู้กฎหมาย รู้กลไกลการบริหารราชการ รู้หลักประชาธิปไตยไทยนิยม 
วันที่ 3 เดือนพฤษภาคม พ.ศ.2562 
ณ กศน.ตำบลโคกสว่าง ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม

ในภาพอาจจะมี 2 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และสถานที่ในร่ม

ในภาพอาจจะมี 3 คน, ผู้คนกำลังนั่ง และเด็ก

ในภาพอาจจะมี หนึ่งคนขึ้นไป และผู้คนกำลังนั่ง

ในภาพอาจจะมี 11 คน, คนที่ยิ้ม, สถานที่ในร่ม
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ทำงาน กศน.ตำบลโคกสว่าง 
จากเดิม กศน.ตำบลโคกสว่าง บ้านวังกะเบา หมู่ 4 ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


ปัจจุบัน
กศน.ตำบลโคกสว่าง (วัดโคกสว่างวนาราม)  บ้านโคกสว่าง หมู่ 8  ตำบลโคกสว่าง อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม


วันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2560

กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการ " ศธ ปลูกป่าร่วมใจทำดีเพื่อพ่อ "่ 
วันที 14 กรกฎาคม 2560
ณ กศน.ตำบลโคกสว่าง  อำเภอปลาปาก  จังหวัดนครพนม
กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน
โครงการประกวดโครงงานนักศึกษา กศน.
ประจำปีการศึกษา 2560
ณ กศน.อำเภอปลาปาก ตำบลปลาปาก  อำเภอปลาปาก จังหวัดนครพนม